AGENDA LABORAL

Dijous, de 11'30 a 12 h

Programa dedicat al treball, ofertes laborals. Inclou entrevistes amb els representants de l'oficina de desenvolupament local, empreses de treball temporal i tot tipus d'iniciatives empresarials.
Està conduït per Mari Carmen Cano i compta amb la col·laboració de l'oficina municipal IDEA.

Escolta qualsevol altre dels programes anteriors de l'Agenda laboral

 

C/ Escoles Pies 4, 2n pis.
Telèfon: 96 241 65 11
Fax: 96 241 85 00
46600 Alzira (València)

© COPYRIGHT 2005 RESERVATS TOTS ELS DRETS WWW.ALZIRARADIO.COM